Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter).

Selger er:
Organisasjonsnummer: NO 927804913 MVA
Pictura Gruppen Norge AS
Slynga 4, 2005 Rælingen
Pb 4, 2029 Rælingen
Tlf. + 4763 83 61 00
E-post: kundeservice@normannaune.no

og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper
Kjøper er den firma/person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter:

  1. Presentasjon av produkt
  2. Valg av produkt
  3. Velge farge, størrelse og antall produkter du vil ha
  4. Oppgi personalia
  5. Bekrefte bestillingen
  6. Mottak av ordrebekreftelse

Bestillings- og avtaleprosess
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser
Alle priser er eksklusiv MVA. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling, den vil ikke inkludere utgifter forbundet med frakt. Frakt kommer i tilllegg til oppgitte priser.

Betaling
Faktura får du tilsendt etter at varene er sendt.
Ikke-betalte regninger vil bli belastet et purregebyr på kr 75,- for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dine rettigheter ved feil og mangler (reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen 14 dager etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje omgående etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist.
Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

NB! Det er ingen returrett for varer dersom det ikke er feil ved produktet eller er inngått særskilt avtale om annet.